Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΗΜΕΡΙΔΑ

Ανάλυση του ν. 4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του με το ν 4223/3013 καθώς και όσες μεταγενέστερες τροποποιήσεις επέλθουν μέχρι την διεξαγωγή της ημερίδας

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 

ΑΘΗΝΑ – Μιχαλακοπούλου 29- περιοχή Χίλτον

  • Τρίτη 8 Απριλίου ώρες 16:00-21:00

&

  • Παρασκευή 11/04/14 ώρες 09:30-14:30

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΟΥΔΗΣ

τ. αναπληρωτής διευθυντή Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων Υπ. Οικονομικών.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3389/2005
Η δημόσια συμμετοχή των Δήμων στις αντίστοιχες συμβάσεις ΣΔΙΤ μετά τον Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») 
Ένα σύγχρονο δημοσιονομικό εργαλείο για την καλύτερη εκπλήρωση των αναγκών των πολιτών-δημοτών.

ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 3389/2005


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ


ΑΘΗΝΑ : Μιχαλακοπούλου 29 - Αθήνα (π. Χίλτον)

12 Δεκεμβρίου 2013 (09:00-15:00)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΙΤΣΟΣ,

Δικηγόρος-Δημοσιολόγος,

Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, ΜΔΕ., Υπότροφος Ι.Κ.Υ.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Κατά τη διεθνή πρακτική, το δίκαιο της Ε.Ε. και το Ν. 3389/2005

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΘΗΝΑ : Μιχαλακοπούλου 29 - Αθήνα (περιοχή Χίλτον)

Τετάρτη 9 & Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 
16:30 - 21:30

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΙΤΣΟΣ,

Δικηγόρος-Δημοσιολόγος,

Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, ΜΔΕ., Υπότροφος Ι.Κ.Υ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

(1η ΗΜΕΡΑ )

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΕΜΣΥ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

(2η ΗΜΕΡΑ)

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 

  • ΚΡΗΤΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

04 & 05/04/2014 - 09.00-15.00

  • ΑΘΗΝΑ - ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29 (περιοχή ΧΙΛΤΟΝ)

14 & 15 Απριλίου 2014 09.00-15.00

  • ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

28 & 29 Απριλίου 2014 09.00-15.00

 

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ:
Ειδικός στα περιβαλλοντολογικά θέματα και θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η ΗΜΕΡΑ

Εξοικείωση:

α. με τις διαδικασίας αδειοδότησης και καταγραφής σημείων υδροληψίας και χρήσεων ύδατος

β. η κατανόηση των νέων αρμοδιοτήτων τους με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,

γ. οι υποχρεώσεις τους και η σχετική νομοθεσία που πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν, προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλλουν μελέτες και προτάσεις που δεν θα τύχουν απόρριψης και

δ. ο τρόπος αντιμετώπισης των πολιτών καθώς και ο τρόπος συνεργασίας τους με τις Αποκ. Διοικήσεις που είναι και η τελική αδειοδοτούσα αρχή.

2η ΗΜΕΡΑ

Η κατανόηση των υποχρεώσεων για κάθε υπηρεσία που απορρέουν από το σχετικό σχέδιο διαχείρισης, χρονοδιαγράμματα και τρόπος υλοποίησης των μέτρων καθώς και ο τρόπος συνεργασίας τους με τις Αποκ. Διοικήσεις και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ που είναι και η αρμόδια για το συντονισμό όλων των φορέων αρχή.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε στελέχη ΟΤΑ Α' (στην καταγραφή - αδειοδότηση εμπλέκονται τόσο οι μητροπολιτικοί όσο και οι νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι) και Β' Βαθμού, Γεωργικών Συνεταιρισμών, ΔΕΥΑ, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ κλπ Οργανισμοί με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, την αδειοδότηση, την υλοποίηση και τον έλεγχο έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού.