Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

(1η ΗΜΕΡΑ )

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΕΜΣΥ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

(2η ΗΜΕΡΑ)

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 

ΑΘΗΝΑ – ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29

5 & 6/06/2014 - 09.00-15.00

ΛΑΡΙΣΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE

12 & 13/06/2014 - 09.00-15.00

ΠΑΤΡΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

16 & 17/06/2014 - 09.00-15.00

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ:
Ειδικός στα περιβαλλοντολογικά θέματα και θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η ΗΜΕΡΑ

Εξοικείωση:

α. με τις διαδικασίας αδειοδότησης και καταγραφής σημείων υδροληψίας και χρήσεων ύδατος

β. η κατανόηση των νέων αρμοδιοτήτων τους με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,

γ. οι υποχρεώσεις τους και η σχετική νομοθεσία που πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν, προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλλουν μελέτες και προτάσεις που δεν θα τύχουν απόρριψης και

δ. ο τρόπος αντιμετώπισης των πολιτών καθώς και ο τρόπος συνεργασίας τους με τις Αποκ. Διοικήσεις που είναι και η τελική αδειοδοτούσα αρχή.

2η ΗΜΕΡΑ

Η κατανόηση των υποχρεώσεων για κάθε υπηρεσία που απορρέουν από το σχετικό σχέδιο διαχείρισης, χρονοδιαγράμματα και τρόπος υλοποίησης των μέτρων καθώς και ο τρόπος συνεργασίας τους με τις Αποκ. Διοικήσεις και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ που είναι και η αρμόδια για το συντονισμό όλων των φορέων αρχή.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε στελέχη ΟΤΑ Α' (στην καταγραφή - αδειοδότηση εμπλέκονται τόσο οι μητροπολιτικοί όσο και οι νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι) και Β' Βαθμού, Γεωργικών Συνεταιρισμών, ΔΕΥΑ, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ κλπ Οργανισμοί με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, την αδειοδότηση, την υλοποίηση και τον έλεγχο έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ- ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ–ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ–ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

"Ανάλυση – ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών προμήθειας, διαχείρισης, χρήσης, κίνησης, κυκλοφορίας και ελέγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων"

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ στα πλαίσια του εξορθολογισμού των κρατικών αυτοκινήτων, της εξοικονόμησης δημόσιων πόρων, του περιορισμού και της περιστολής λειτουργικών και λοιπών δαπανών από την ορθή διαχείριση - και όχι κακοδιαχείριση - και ορθολογικότερη αξιοποίηση του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων.

 

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Πάτρα – σε κεντρικό ξενοδοχείο

16 - 17/6/2014 09:00-15:00

Αθήνα– Μιχαλακοπούλου 29 1ος ορ

19 - 20/6/2014 09:00-15:00

Θεσσαλονίκη -ξενοδοχείο Makedonia Palace

23 - 24/6/2014 09:00-15:00

Λάρισα - σε κεντρικό ξενοδοχείο

25 - 26/6/2014 09:00-15:00

Ξάνθη- σε κεντρικό ξενοδοχείο

01 - 02/7/2014 09:00-15:00

Ιωάννινα– σε κεντρικό ξενοδοχείο

07 - 08/7/2014 09:00-15:00

Ηράκλειο – σε κεντρικό ξενοδοχείο

14 - 15/7/2014 09:00-15:00

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

τ. Προϊστάμενος του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης. Ειδικός Συνεργάτης σε Φορείς –Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα σε θέματα Κρατικών Αυτοκινήτων. Εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Σκοπός του σεμιναρίου

είναι να παράσχει ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας αυτοκινήτων από τον τ. ΟΔΔΥ, το ελεύθερο εμπόριο και με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING ) καθώς και τις διαδικασίες για την διαχείριση, χρήση, κίνηση, κυκλοφορία και έλεγχο όλων των Κρατικών Αυτοκινήτων που προμηθεύονται οι υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα (Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού), να αναλύσει το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Κρατικά Αυτοκίνητα και να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις νέες περιοριστικές ρυθμίσεις και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα κρατικά αυτοκίνητα.

Το σεμινάριο απευθύνεται

σε Υπαλλήλους και Στελέχη Τεχνικών, Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Οργανισμών, ΝΠΔΔ, κρατικών ΝΠΙΔ, ΟΤΑ α και β βαθμού, Περιφερειών , Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δήμων όλης της χώρας και λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα καθώς και σε εταιρείες , κύριος σκοπός των οποίων είναι η εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή φιλανθρωπικών. Επίσης, το σεμινάριο απευθύνεται σε εισαγωγείς και αντιπροσώπους αυτοκινήτων και ανταλλακτικών καθώς σε εταιρίες εμπορίας και πώλησης καυσίμων και λιπαντικών, που προμηθεύουν υπηρεσίες ολόκληρου του δημόσιου τομέα καθώς και σε εταιρίες που προμηθεύουν αυτοκίνητα με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Επίκαιρη διημερίδα
για ζητήματα που άπτονται της προβληματικής των Δημοσίων Συμβάσεων :

 

"Συμφωνία-Πλαίσιο"


ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΛΤΟΝ)
26 & 27 Ιουνίου 2014 ( 16:00-21:00 & 09:00-14:00 αντίστοιχα )
ή
03 & 04 Ιουλίου 2014 ( 16:00-21:00 & 09:00-14:00 αντίστοιχα )

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE
10 & 11 Ιουλίου 2014 09:30-14:30
 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:Δικηγόρος/Νομικός Σύμβουλος με σημαντική εμπειρία στην παροχή νομικών συμβουλών επί θεμάτων του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων. Επίκαιρη διημερίδα για ζητήματα που άπτονται της προβληματικής των Δημοσίων Συμβάσεων. Ο εισηγητής έχει παραδώσει διαλέξεις και εισηγήσεις σε ημερίδες και επιστημονικά σεμινάρια με θεματική το Δίκαιο Δημόσιων Συμβάσεων, Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων και, εν γένει, την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

-

Δικηγόρος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα του αστικού δικαίου και μέλος της ένωσης ελλήνων αστικολόγων, με μεγάλη εμπειρία όλες τις φάσεις εξέλιξης μίας δημόσιας σύμβασης και συγκεκριμένα στο σχεδιασμό, την προκήρυξη, τη διαδικασία ανάθεσης αλλά και την υλοποίηση σύνθετων δημοσίων συμβάσεων.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Δικηγόρους-Νομικούς Συμβούλους ή/και σε στελέχη τμημάτων προμηθειών του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που διαθέτουν πρακτική εμπειρία και επάρκεια νομικών γνώσεων επί της προβληματικής των Δημοσίων Συμβάσεων.