Εκτύπωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Υλοποιήθηκαν

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ν.4174/2013(ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013)

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΑΘΗΝΑ – ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  -  Ώρες 16:30 - 21:30

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Ηλίας Κ. Αργυρός

τ. Διευθυντής Υπ. Οικονομικών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Λογιστές , Φοροτεχνικούς καθώς και σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων που χρειάζεται να γνωρίζουν για το Νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1.- ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

- ΤΟΚΟΙ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ

• Πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων

• Φοροδιαφυγή – πρόστιμα φοροδιαφυγής

• Πρόστιμα εμπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης, ενδοομιλικών συναλλαγών

• Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρου

• Πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης

• Πρόστιμα μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων

2.- ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ-ΚΦΑΣ-ΦΠΑ

3.- ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟ (ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΟ) ΚΑΘΕΣΤΩΣ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

4.- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

- ΑΠΟ 26.7.2013

- ΑΠΟ 01.1.2014

5.-ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

6.- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΦΑΣ.