Τεχνικά

Εκτύπωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Υλοποιήθηκαν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

9 & 10 Μαΐου 2012

ΑΘΗΝΑ–ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29 - 1ος ΟΡΟΦΟΣ

&

Ώρες Διεξαγωγής: 16:00 -21:30

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των εργαζόμενων σε μια τυπική ξενοδοχειακή μονάδα μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους στις βασικές αρχές πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και της προστασίας από κάθε επικίνδυνο φυσικό, χημικό, βιολογικό και εργονομικό παράγοντα που υπάρχει ή είναι δυνατόν να υπάρξει στους χώρους εργασίας ενός ξενοδοχείου. - Η εκπαίδευση στοχεύει στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στην επίτευξη του μεγίστου βαθμού προστασίας τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες του ξενοδοχείου αλλά και για όλους όσους επηρεάζονται σε οποιονδήποτε βαθμό από τις εργασίες τους (επισκέπτες, συνεργεία, εργαζόμενους άλλων επιχειρήσεων κλπ


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το προτεινόμενο σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, σε όποια θέση εργασίας και εάν εργάζονται.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • 1.1   Γενικές αρχές Ασφάλειας& Υγείας της εργασίας (Α&ΥΕ).
 • 1.2   Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου σε ξενοδοχειακές μονάδες.
 • 1.3   Τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • 1.4   Βασικές αρχές διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • 1.5   Σχέσεις εργαζομένων και πελατών των ξενοδοχειακών μονάδων.
 • 1.6   Εργατική νομοθεσία – δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.
 • 1.7   Οι ευθύνες προς τρίτους.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Α&ΥΕ

 • 2.1     Ασφαλής λειτουργία και χειρισμός εξοπλισμού εργασίας (μηχανήματα, εργαλεία χειρός).
 • 2.2     Διευθέτηση και ασφάλεια χώρων εργασίας (κτιριακοί και λοιποί παράγοντες).
 • 2.3     Προστασία από επικίνδυνους φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, δονήσεις, ακτινοβολίες, μικροκλίμα εργασίας, θερμική καταπόνηση εργαζομένων).
 • 2.4     Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα.
 • 2.5     Προστασία από επικίνδυνους χημικούς παράγοντες στους χώρους εργασίας
 • 2.6     Προστασία από επικίνδυνους βιολογικούς παράγοντες που υπάρχουν ή είναι δυνατόν να υπάρξουν σε ένα ξενοδοχείο – φροντίδα ατομικής υγιεινής.
 • 2.7     Εργονομικοί παράγοντες και μυοσκελετικά προβλήματα των εργαζομένων στο ξενοδοχείο.
 • 2.8     Πρόληψη και προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από την οργάνωση της εργασίας - βία, εξωτερική βία, άγχος).
 • 2.9     Μέσα ατομικής προστασίας.
 • 2.10   Σήμανση Α&ΥΕ.
 • 2.11   Βασικές αρχές πυροπροστασίας.
 • 2.12   Αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

 

 Κατεβάστε το δελτίο συμμετοχής εδώ